Sunday, May 16, 2010

Oud-SS'er Boere bekent voor rechter

De Nederlandse oorlogsmisdadiger Heinrich Boere heeft voor de rechtbank in Aken bekend dat hij in 1944 samen met een handlanger drie verzetsstrijders heeft doodgeschoten.
"Ik heb in 1944 geen moment met het besef of gevoel gehandeld dat ik een misdrijf beging. Nu, na 65 jaar zie ik dat natuurlijk anders", liet Boere voor de rechtbank door zijn advocaat voorlezen.

De rechter heeft bepaald dat het strafproces tegen Boere gewoon doorgaat. Een advocaat van Boere deed vorige week nog een beroep op het Verdrag van Lissabon, dat die dag juist in werking was getreden. Daarin staat dat niemand in Europa twee keer voor hetzelfde mag worden gestraft. Maar de rechtbank stelt dat die bepaling niet opgaat, omdat Boere aan zijn eerdere straf ontsnapte.

Slachtoffers
Boere maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog deel uit van de moordbrigade van de SS. Aanslagen van het verzet werden door hen gewroken op burgers.
De eerste burger die Heinrich Boere doodschoot was de 56-jarige Fritz Bicknese, een apotheker uit Breda en vader van twaalf kinderen. Een maand later schoot hij op een avond in Voorschoten Teun de Groot neer, rijwielhandelaar en vader van vijf kinderen. De Groot hielp Joden onder te duiken. Het derde slachtoffer was Frans Kusters. Hij werkte in het verzet.

Vele pogingen
De 89-jarige Boere is één van de laatst nog levende Nederlandse oorlogsmisdadigers die na de oorlog de benen namen naar Duitsland. In 1949 kreeg hij in Nederland de doodstraf opgelegd, maar Boere wist te ontsnappen.
Hij woonde eerst zeven jaar in de kast van zijn moeder in Maastricht en vluchtte in 1954 naar Duitsland. Aangezien hij het Duitse staatsburgerschap had gekregen, mocht Duitsland hem niet uitleveren. In Duitsland werd hij niet vervolgd, omdat de rechter oordeelde dat de moorden van Boere als doodslag te boek moesten staan. Bovendien waren de feiten verjaard. Maar later trad een nieuwe officier van justitie aan die de feiten anders interpreteerde.
Sindsdien zijn vele pogingen gedaan om Boere alsnog aan te klagen voor moord. In eerste instantie vond de rechter dat Heinrich Boere niet fit genoeg was om aan een proces deel te nemen. Een hogere rechter zag dat anders.

Source: http://nos.nl/artikel/113464-oudsser-boere-bekent-voor-rechter.html

No comments: